groep
Gezondheid en Preventie
vanuit een multidisciplinair perspectief

Hoe spelen we in op ontwikkelingen in de volksgezondheid zoals vergrijzing en jeugd-obesitas. Wat is de samenhang met grote maatschappelijke trends als de toename in welstandsverschillen, verstedelijking, migratie en digitalisering? Welke wetenschappelijk onderbouwde strategie gaat zorgen voor een afname in gezondheidsverschillen?

medical deltaDe complexiteit van deze 'wicked problems' vraagt om een multidisciplinair perspectief en een brede samenwerking tussen de wetenschap en partners in de samenleving. Hierover gaat het programma Healthy Society.

Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta introduceerden najaar 2021 het gezamenlijke programma ‘Healthy Society’. Dit interdisciplinaire initiatief is gericht op gezondheid en preventie. Het brengt de breedte aan vakgebieden van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam samen met de geneeskunde-expertise van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC, beiden vertegenwoordigd in Medical Delta.

Nieuws