MISSIE

Gezondheid en Preventie vanuit een interdisciplinair perspectief 

Healthy Society

Hoe spelen we in op ontwikkelingen in de volksgezondheid zoals vergrijzing en jeugd-obesitas. Wat is de samenhang met grote maatschappelijke trends als de toename in welstandsverschillen, verstedelijking, migratie en digitalisering? Welke wetenschappelijk onderbouwde strategie gaat zorgen voor een afname in gezondheidsverschillen? 

De complexiteit van deze 'wicked problems' vraagt om een interdisciplinair perspectief en een brede samenwerking tussen de wetenschap en partners in de samenleving. Hierover gaat het programma Healthy Society. Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta introduceerden najaar 2021 het gezamenlijke programma ‘Healthy Society’.

Dit interdisciplinaire initiatief is gericht op gezondheid en preventie. Het brengt de breedte aan vakgebieden van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam samen met de geneeskunde-expertise van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC, beiden vertegenwoordigd in Medical Delta. 

Een brede benadering van gezondheid

LDE Medical DeltaDe levensverwachting stijgt, de zorgvraag groeit en de zorgkosten nemen toe. Veroudering, vergrijzing, vereenzaming en gezondheidsverschillen zijn aandachtspunten die een nieuwe en integrale aanpak behoeven. Daarbij is er steeds meer aandacht voor een bredere benadering van gezondheid, waarin welzijn en factoren als leefomstandigheden, psychische klachten of bijvoorbeeld stress worden meegenomen. 

Verkleinen van de gezondheidskloof

De Healthy Society Hub wil de gezondheid en het welzijn onder alle lagen van de bevolking verbeteren. Healthy Society doet dit met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar ziektepreventie en gezondheid, met hulp van burgerparticipatie en met gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen, en door bestaande initiatieven en oplossingen te bundelen, zodat een krachtig samenwerkingsverband ontstaat. 

Toegankelijke en betaalbare zorg

Het doel van Healthy Society is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van met burgers ontwikkelde, gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Door iedereen langer gezond te houden en hierover regie te geven in de eigen leefomgeving, willen we bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg.