STRATEGIE EN THEMA'S

 Healthy Society

Een veerkrachtige samenleving waarin alle burgers mentaal, fysiek en sociaal zo gezond mogelijk zijn: dat is ons ideaal. Healthy Society stimuleert interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in samenwerking met burgers, kennisinstellingen, zorgorganisaties, gemeenten en andere maatschappelijke partners om dit ideaal te bereiken.

LDE en Medical Delta