COORDINATOREN

 

Prof. dr. Andrea Evers

 

Prof. dr. Andrea Evers

Hoogleraar Healthy Society

De Healthy Society Hub staat onder leiding van prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en Wetenschappelijk Directeur (WD) van het Instituut Psychologie. Tevens is zij als Medical Delta-hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam. E-mail: a.evers@fsw.leidenuniv.nl

 

Dr. Sandra van Dijk

 

Dr. Sandra van Dijk

Wetenschappelijk Coordinator

Wetenschappelijk coördinator en contactpersoon voor de Healthy Society Hub is gezondheidspsycholoog dr. Sandra van Dijk. Van Dijk ontwikkelt als wetenschappelijk coördinator en kwartiermaker gezamenlijk met alle betrokken partijen het programma voor de Healthy Society Hub. E-mail: sdijk@fsw.leidenuniv.nl

 

Marijke Will-Janssen

 

Marijke Will-Janssen

Innovation Manager Medical Delta

Marijke Will-Janssen is vanuit Medical Delta betrokken bij zowel het wetenschappelijk programma Healthy Society als ook bij de Healthy Society Hub, de samenwerking met Leiden-Delft-Erasmus Universities. Zij is tevens betrokken bij de white paper 'Healthy Society - Naar een gezonde samenleving voor iedereen'. E-mail: marijke.will@medicaldelta.nl