Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society gezocht

De universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (LDE) en de medisch academische centra en hogescholen in Zuid Holland hebben onder de noemer van LDE en Medical Delta het initiatief genomen voor het inter- en transdisciplinaire programma Healthy Society. Het doel is een veerkrachtige samenleving waarin alle burgers mentaal, fysiek en sociaal zo gezond mogelijk zijn. Het Healthy Society programma verbindt wetenschap en maatschappij. Dit doen we door de samenwerking tussen kennisinstellingen en wetenschappelijke disciplines onderling (de interdisciplinaire benadering) en de samenwerking met maatschappelijke partijen (de transdisciplinaire benadering) binnen Zuid Holland te stimuleren.

In de recent gepresenteerde strategie (klik hier) werken we aan 5 overstijgende thema’s die om een integrale aanpak vragen:

1) Gezond opgroeien en ouder worden vanuit een integraal perspectief

Dit thema richt zich op jongeren én ouderen die met leeftijdsgerelateerde transities te maken krijgen. Samen met deze groepen zoeken we naar integrale oplossingen die aansluiten bij hun behoeften.

2) Duurzame zorg voor gezondheidsbevordering met geavanceerde data technologie

Dit thema heeft als doel duurzame, toegankelijke en persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. Het richt zich op de cliënt in de zorg en alle stakeholders daaromheen, zoals zorgprofessionals, zorgverzekeraars, managers, inkoopafdelingen van zorginstellingen en hun (lokale) leveranciers.

3) Interdisciplinaire en gepersonaliseerde oplossingen voor gezond gedrag

Dit  thema  richt  zich  op  gezondheidsinterventies voor inwoners en hun naasten om gezond gedrag, welzijn en vitaliteit te bevorderen. Gepersonaliseerde oplossingen met kennis vanuit verschillende disciplines zijn hierbij nodig om de brede afspiegeling van de samenleving te kunnen bedienen.

4) Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving voor iedereen

Binnen dit thema streven we naar een inclusieve, gelijkwaardige en veilige leefomgeving waarin iedereen gezond kan blijven en waarbij rekening wordt gehouden met verschillende behoeften van verschillende groepen inwoners.

5) Inrichting en organisatie van een gezonde samenleving

Dit thema richt zich op de samenwerking tussen alle partijen die een gezonde samenleving vormgeven en organiseren. We onderzoeken de governance van een gezonde samenleving.

Wil jij als themaleider bijdragen aan Healthy Society ?

Wij zoeken themaleiders die zich actief willen inzetten voor een van bovengenoemde thema’s. Per thema zoeken we 2 themaleiders van verschillende instellingen vanuit de LDE universiteiten, universitair medische centra of hogescholen in Zuid Holland.  Samen met de andere themaleiders ga je jouw thema verder vorm geven. Dit doe je door je eigen achterban te betrekken en die van de andere betrokken instellingen, maatschappelijke partners en burgers. Je stimuleert nieuwe samenwerkingen en ontplooit samen diverse activiteiten rondom je thema. Vanuit het Healthy Society programma kan er naar verwachting enige compensatie voor je tijd hiervoor beschikbaar worden gesteld (1-2 uur per week vanaf 2024) om aan deze taak besteden.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 30 september een bericht naar ldehealthysociety@fsw.leidenuniv.nl met informatie over je achtergrond en een korte motivatie (MAX 1/2 A4). We nemen na deze indieningsdatum contact met je op.

Namens het LDE-Medical Delta Healthy Society programma,

Andrea Evers en Sandra van Dijk

Programma coördinatoren Healthy Society