Startschot wetenschappelijk programma op Medical Delta Conference

Op 15 november werd tijdens de Medical Delta Conferentie het ‘startschot’ van het nieuwe wetenschappelijk programma gegeven.

Dit wetenschappelijk programma is ontwikkeld om het welzijn van burgers te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen door een verbindende samenwerking te realiseren tussen zorgprofessionals, wetenschappers, medische centra, beleidsmakers en politici. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op preventie, leefstijl, en leefomgeving.

Medical Delta Conference Healthy Society Whitepaper 
Om duurzame gedragsverandering te realiseren is het cruciaal om ook de directe omgeving van het individu in acht te nemen. Daarom wordt er binnen het Medical Delta #HealthySociety programma actief rekening gehouden met de leefomgeving en familieleden van patiënten om meer effectieve leefstijl en preventie programma’s te ontwikkelen die rekening houden met deze systemische aanpak.

Medical Delta Conference Healthy Society White Paper lancering

 

 

More information
Meer informatie over het Leiden Healthy Society Center