Samen sterker voor een gezondere toekomst: Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar tijdens Medical Delta 3.0 conferentie

Op 14 november 2023 vond de Medical Delta conferentie plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. Het was een bruisende dag, gevuld met ideeën en verhelderende gesprekken die nieuwe wegen openen naar een gezonde samenleving. Het evenement verenigde niet alleen de recent geïnstalleerde themaleiders van LDE Medical Delta Healthy Society, maar bood ook een podium voor inspirerende sprekers en boeiende interacties op de innovatiemarkt.  

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders 

Op de conferentie kwamen de recent geïnstalleerde LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders voor het eerst samen om elkaar te leren kennen en hun toekomstvisies uit te wisselen. Tijdens een interactieve lunch presenteerde prof. dr. Andrea Evers enkele veelbelovende toekomstplannen, in aanwezigheid van LDE-voorzitters Annetje Ottow en Medical Delta voorzitters Frank Willem Janssen en David de Glint. Zij belichtte de essentiële rol van de themaleiders in het realiseren van deze plannen. Met veel enthousiasme stelden de themaleiders zich vervolgens voor. Elk van hen bracht hun unieke perspectief en passie naar voren, allen strevend naar een gezonde samenleving. 

prof. dr. Andrea Evers presenteert enkele veelbelovende toekomstplannen, in aanwezigheid van LDE-voorzitters Annetje Ottow en Medical Delta voorzitters Frank Willem Janssen en David de Glint.

 

Innoveer, implementeer, transformeer 

De conferentie trapte vervolgens af met een krachtige introductie van Medical Delta 3.0, gepresenteerd door Medical Delta voorzitter prof. dr. Frank Willem Jansen en Managing Director drs. David de Glint, waarbij het LDE Medical Delta Healthy Society programma ook als een van de voorbeelden voor transdisciplinaire samenwerking gepresenteerd werd. Deze nieuwe fase, inclusief nieuwe missie, visie en strategie, legt de nadruk op implementatie en vooruitgang. Vervolgens reflecteerden dr. Sanne de Vries, dr. AnneLoes van Staa en prof. dr. Mattijs Numans op de ‘wicked problems’ uit de gezondheidszorg. Zij illustreerden het belang van aansluitende innovaties en het betrekken van gebruikers bij vernieuwing.  

Prof. mr. Annetje Ottow, prof. dr. Ed Brinksma, dr. Elisabeth Minneman en prof. dr. ir. Richard Goossens deelden hun perspectieven op de toekomst. Ze beklemtoonden het cruciale belang van verbinding tussen fundamenteel en praktisch onderzoek, samenwerkingen en de waarde van ervaringsdeskundigen. Keynote-spreker Shurdon Faneyte benadrukte eveneens het belang van praktische toepassingen en persoonlijke betrokkenheid in de wetenschap. 

Sprekers op de Medical Delta Conferentie

 

Innovatie in actie 

Op de interactieve innovatiemarkt werd de Healthy Society kaart gepresenteerd door David de Buisonjé en Tim Overkamp-Ruijs. Deze kaart is ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen beleids- en onderzoeksagenda’s op gezondheidsthema’s te versterken. Bezoekers konden actief gebruikmaken van de inzichten van de Healthy Society map via de Toolkit "Positieve Gezondheid op de Tekentafel". Deze toolkit bestaat uit verschillende kaarten met belangen, behoeften en mogelijkheden in de leefomgeving. Samen met een kaart van de wijk, zoals de Healthy Society kaart, stimuleert de toolkit gesprekken over de kwaliteit van de leefomgeving en bevordert deze een ruimtelijke visie met concrete voorstellen en aandacht voor de belangen van alle betrokkenen. 

De middag werd afgesloten met een moment van benoeming van de nieuwe Medical Delta hoogleraren en lectoren, waarbij zij ook hun mening deelden over stellingen van young Medical Delta. Interessante stellingen over onder andere de impact van duurzaamheid in de zorg, nieuwe behandelingen en de staat van het huidige zorgstelsel kwamen aan bod. Deze boeiende discussies werden gevolgd door de indrukwekkende inauguratie van de Medical Delta lectoren en hoogleraren, waaronder leden van de klankbordgroep van het LDE Medical Delta Healthy Society programma prof. dr. Douwe Atsma en lector dr. AnneLoes van der Staa.  

De Medical Delta conferentie was niet alleen een moment van kennisdeling, maar ook een stap naar een toekomst waar samenwerking, innovatie en praktische implementatie centraal staan voor een gezonde samenleving. 

benoeming van de nieuwe Medical Delta hoogleraren en lectoren