Oratie Judith Rietjens (dagelijks bestuur): "The Person Formerly Known as Patient"

Hoe creëren we een effectieve, persoonsgerichte zorg waar mensen zich gehoord voelen? 

Deze vraag stond centraal tijdens de inspirerende oratie van Judith Rietjens, hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Delft University of Technology en Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en lid van het dagelijks bestuur van LDE Medical Delta Healthy Society. Tijdens haar intreerede “The Person Formerly Known as Patient”, pleit zij voor mensgerichte zorg waarin empathie, techniek en duurzaamheid verbonden zijn.

Lees meer over het onderzoek van prof. dr. Rietjens in dit interview of kijk de oratie hier terug.