Lifestyle4Health position paper overhandigd aan staatssecretaris VWS 

Vandaag heeft een aantal gedragsexperts de position paper  ‘Gedragsexpertise is de sleutel voor effectief leefstijlbeleid’ overhandigd aan staatssecretaris Van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lifestyle4Health, het innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde, heeft de auteurs bijeengebracht en het opstellen van dit document geïnitieerd en gerealiseerd. Healthy Society schaart zich achter deze oproep en onderschrijft het belang van het integreren van gedragswetenschappelijke expertise in toekomstig preventiebeleid.  

Auteurs roepen op tot actie  
Andrea Evers (hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden en Medical Delta hoogleraar Healthy Society, Universiteit Leiden/TU Delft/Erasmus Universiteit), Pepijn van Empelen (sociaalpsycholoog, TNO), Marieke Adriaanse (hoogleraar Gedragsinterventies in Population Health, Universiteit Leiden/LUMC) en Karien Stronks (hoogleraar Public Health, Amsterdam UMC) overhandigden vandaag de position paper aan de Staatssecretaris. Staatssecretaris Van Ooijen gaf gehoor aan de oproep van de auteurs aan bewindspersonen om in gesprek te gaan over het steviger betrekken van gedragsexpertise bij het ontwikkelen van preventiebeleid. 

Gedragswetenschappelijke expertise wordt nog onvoldoende benut bij het oplossen van de opgave om de zorg inclusief en betaalbaar te houden. Kennis over gedragsverandering, zoals dat voor een gezonde leefstijl relevant is, gaat over alle ministeries heen. Voor de volksgezondheid is het belangrijk om de beschikbare gedragsexpertise optimaal in te zetten om de grote maatschappelijke problemen aan te gaan. De suggestie van de experts om gedrag structureel onderdeel van toekomstig beleid te maken in de vorm van een gedragsparagraaf per beleidsstuk is door de Staatssecretaris positief ontvangen.  

Overhandiging position paper aan Staatssecretaris VWS Van Ooijen

Gedragsexpertise is de sleutel 
Het belang van een gezonde leefstijl wordt structureel onderbelicht, de coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de expertise van gedragsverandering bij een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: mensen aanzetten tot een gezonde leefstijl en preventie van gezondheidsproblemen, juist in tijden van Covid. Al was het maar dat tijdens de crisis weer duidelijk bleek dat mensen informeren of adviseren niet voldoende is als het gaat om effectief beleid. Immers, verandering in leefstijl is gedragsverandering. 

Twaalf gerenommeerde gedragsexperts roepen daarom op tot actie: zet primair gedragsexpertise in bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl. Alleen dan halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland. Vele experts, organisaties en partners van Lifestyle4Health onderschrijven deze oproep.  

‘In mijn blog wees ik op de gemiste kans en de schade die we als maatschappij oplopen wanneer we in preventiebeleid onvoldoende gebruik maken van expertise van gedragswetenschappers. Ik ben zeer verheugd met de actie van Staatssecretaris Van Ooijen. Wetenschap heeft niet alle antwoorden, maar beschikbare kennis wordt zo wel toegepast!’ 

- Karien Stronks, hoogleraar Public Health, Amsterdam UMC 
 

De gedragsexperts en auteurs van de position paper:  
Andrea Evers (hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden en Medical Delta hoogleraar Healthy Society, Universiteit Leiden/TU Delft/Erasmus Universiteit), Pepijn van Empelen (sociaalpsycholoog, TNO), Marieke Adriaanse (hoogleraar Gedragsinterventies in Population Health, Universiteit Leiden/LUMC) Aarnout Brombacher (hoogleraar Design Theory and Information Flow Analysis, TU Eindhoven), Lex Burdorf (hoogleraar Determinants of Public Health, Erasmus MC), Lisette Gemert-van Pijnen (hoogleraar Persuasive Health Technology, Universiteit Twente), Stef Kremers (hoogleraar Health Promotion, Maastricht University), Anne Roefs (hoogleraar Psychology and Neuroscience of Abnormal Eating, Maastricht University) Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU Amsterdam), Sabita Soedamah-Muthu (universitair hoofddocent, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), Karien Stronks (hoogleraar Public Health, Amsterdam UMC) en Emely de Vet (hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl, WUR) 

Over Lifestyle4Health 
Lifestyle4Health streeft ernaar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen 10 jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Lifestyle4Health is op 3 juli 2018 opgericht, op initiatief van TNO en LUMC. Vanaf het begin is het streven om eigen regie op gezondheid en leefstijlinterventies tot een van de centrale bouwstenen van de gezondheidszorg van morgen te maken. Lifestyle4Health is een open, nationaal platform dat verbindt, coördineert en impact vergroot. Iedereen die wil en kan bijdragen aan het realiseren van de missie kan aansluiten. Lees meer op: www.lifestyle4health.nl