Leefstijlbeleid zet in op lichamelijke beweging ter bevordering van de (mentale) gezondheid

Uit recent onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat méér dan de helft van alle gemeenten momenteel inzet op sporten en bewegen om de (mentale) gezondheid van inwoners positief te beïnvloeden.

Gelukkig worden deze preventieve gezondheidsinterventies steeds vaker vertaald naar concrete beleidsdoelen en vastgelegd in lokale sport- en preventieakkoorden. Ook de brede SPUK-regeleging, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft de aandacht voor (mentale) gezondheidsbevordering vergroot. Toch is er ruimte voor meer directe samenwerking tussen sportambtenaren en organisaties die zich specifiek bezighouden met mentale gezondheid, aldus het Mulier Instituut.
 
Meer weten? Lees hier verder.