LDE en Medical Delta bouwen samen aan een gezonde toekomst: Inspirerende heisessie Healthy Society programma

Donderdag 24 augustus kwamen vertegenwoordigers uit diverse disciplines en instellingen van de LDE universiteiten, universitair medische centra en hogescholen in Zuid-Holland samen voor een heisessie. Het doel: de reeds gepresenteerde Healthy Society strategie concretiseren en voorstellen ontwikkelen voor een gezamenlijke werk- en investeringsagenda in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Met vijf overkoepelende thema’s die onderling samenhangen en bijdragen aan een bloeiende, gezondere samenleving speelt deze strategie een cruciale rol in de toekomst van het Healthy Society programma.

De vertegenwoordigers uit diverse disciplines en instellingen van de LDE universiteiten, universitair medische centra en hogescholen in Zuid-Holland die samenkwamen voor een heisessie.

De middag begon met een warme verwelkoming van vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, medische centra en diverse stakeholders in Zuid-Holland door de coördinatoren Prof. Dr. Andrea Evers en Dr. Sandra van Dijk.

Concretisering Healthy Society strategie

Prof. Dr. Andrea Evers begon de heisessie met een informatieve presentatie over de doelen van Healthy Society, de strategie en voorstellen voor een nieuwe structuur. Bij deze structuur staat een brede vertegenwoordiging van diverse instellingen en locaties in Zuid-Holland centraal. Binnen de thema’s zullen vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke instituten zelfstandig activiteiten en evenementen ontplooien. Deze trekkers spelen een cruciale rol bij het vormen van partnerschappen, het faciliteren van samenwerkingen tussen projecten en de ontplooiing van activiteiten binnen Zuid-Holland.

Healthy Society coördinatoren Prof. Dr. Andrea Evers en Dr. Sandra van Dijk.

Na de presentatie nodigde Dr. Sandra van Dijk de aanwezigen uit om hun inzichten omtrent de thema’s te delen. Dit resulteerde in groepen die ideeën uitwisselden over de thema’s die hen het meest aanspraken. Binnen de spontaan gevormde groepen was er sprake van een mooie reflectie van de interdisciplinaire aanpak van Healthy Society. De diversiteit in expertise binnen de groepen leverde unieke perspectieven op. Te midden van ideeën, discussies en nieuwe perspectieven bood de koffiepauze een goed moment van connectie, waarbij experts van diverse achtergronden zich verzamelden rond de koffietafel. De hernieuwde energie dreef de bijeenkomst naar de volgende fase: de werk- en investeringsagenda van Healthy Society.

Vertegenwoordigers wisselen hun ideeën uit binnen thematische groepen.

Voorstellen werk- en investeringsagenda 

Beleid, praktijk- en kennisinstellingen zijn nog niet altijd goed verbonden, er is een gebrek aan continuering van succesvolle samenwerkingen en de integrale aanpak die gezondheid kan bevorderen, ontbreekt. Healthy Society streeft ernaar samen met alle partners het welzijn van de inwoners van Zuid-Holland te vergroten en gezondheidsverschillen te verkleinen, door te bouwen aan een verbindende kennisinfrastructuur. Dit komt tot uiting in de doelen van de werk- en investeringsagenda.

Het eerste doel van de werk- en investeringsagenda benadrukt het belang van versterkte en structurele samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, beleidsmakers, praktijkexperts en burgers. De overvloed aan complementaire kennisinstellingen in Zuid-Holland biedt hierbij unieke kansen voor duurzame samenwerkingsverbanden. Hogescholen, universiteiten en medische centra bezitten veel kennis, die benut kan worden door structurele samenwerkingen. Duurzame en structurele samenwerkingen kunnen op de lange termijn leiden tot een kennisinfrastructuur die succesvolle projecten met elkaar verbindt en opschaling mogelijk maakt. Het tweede doel richt zich op het verbinden en opschalen van succesvolle initiatieven via een robuuste kennisinfrastructuur, nauw verweven met overheden en andere relevante stakeholders. Zo kunnen bestaande initiatieven worden verbonden en opgeschaald in living labs. Door succesvolle gezondheidsinitiatieven breed beschikbaar te maken via duurzame implementatie en vertaling naar lokale contexten, wordt er gestreefd naar integrale langetermijnoplossingen voor een gezonder Zuid-Holland.

Met deze uitgangspunten verdeelden de aanwezigen zich vervolgens in vijf thematische groepen, waar ze hun ideeën over de werk- en investeringsagenda verder uitwerkten op posters. Betrokken partijen, lopende initiatieven, mogelijke verbeteringen en toekomstplannen stonden hierbij centraal. Ondanks de diversiteit in groepen en thema’s kwamen er opmerkelijke gemeenschappelijke aspecten naar voren, zoals co-creatie met burgers en een alomvattende aanpak. Na het invullen van de posters deelden de vertegenwoordigers hun inzichten met elkaar, waardoor de synergie tussen disciplines verder werd versterkt.

Aanwezigen werkten hun ideeën over de werk- en investeringsagenda uit op posters.

Na afloop van de dag waren de aanwezigen gevuld met nieuwe inspiratie en inzichten, en was de sfeer van samenwerking, innovatie en toewijding blijvend aanwezig . De bijeenkomst bundelde krachten, bracht expertise samen en zette aan tot plannen voor een gezondere samenleving. Healthy Society blijft werken aan een toekomst waarin Zuid-Holland gekenmerkt wordt door gezondheid en welzijn.

Wil je op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen Healthy Society? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn en Twitter.

More information
Lees dit artikel ook op de Medical Delta website