Langlopend onderzoek toont het belang van een gezonde levensstart.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een gezonde levensstart op latere leeftijd met minder mentale en lichamelijke gezondheidsklachten kampen. Rondom dit thema vinden er momenteel veel ontwikkelingen plaats, zowel op wetenschappelijk als maatschappelijk gebied. Hoog tijd voor een overzicht van de recente ontwikkelingen vanuit Healthy Society.

'De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de gezondheid', al spelen ook andere factoren mee zoals genetische aanleg, aldus onderzoeksleider prof. dr. Vincent Jaddoe, kinderarts bij het Erasmus MC. Prof. Jaddoe is wetenschappelijk leider van het onderzoeksprogramma 'Generation R', waarvoor 7000 Rotterdamse kinderen over een tijdspanne van 20 jaar werden gevolgd. Van foetus tot volwassene wordt de lichamelijke en mentale gezondheid gemonitord, tegen de achtergrond van levensstijl en omgevingsfactoren. Het onderzoek loopt nog steeds.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een cohort-studie die in 2017 startte. Daarin worden de inzichten omgezet in leefstijl- en voedingsadviezen, waarmee ouders de eerste 1000 levensdagen van hun kinderen ten positieve kunnen beïnvloeden. Uiteraard wordt de gezondheid van deze groep kinderen ook nauwkeurig gemonitord. Meer informatie over dit onderzoeksprogramma vindt u hier.

gezonde start


Daarnaast zijn Erasmus University Rotterdam en Delft University of Technology het convergentieprogramma 'Healthy Start' begonnen. Daarin wordt onderzocht hoe ongelijke startposities van kinderen zo effectief mogelijk worden overbrugd. 
Ook het innovatieprogramma ZorgTech richt zich de komende tijd op het thema 'een gezonde start'. Er wordt onder andere gekeken hoe technologische innovaties kunnen bijdragen aan een gezonde start levensstart. Daarbij bundelen TNO, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en Medical Delta hun krachten. Meer weten informatie over ZorgTech vindt u hier.