Kick Off Leiden Healthy Society Center

Intentieverklaring voor Leiden Healthy Society Center feestelijk ondertekend

De gemeente Leiden en de universiteit Leiden gaan kennis op het gebied van gezondheid en welzijn bundelen en inzetten voor de inwoners.

Leiden Healthy Society CenterOp 8 november waren meer dan 100 partners aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring op het stadhuis in Leiden. Het ging om partners die zich allen inzetten voor een goede gezondheid en welzijn van de Leidse inwoners. Het Leiden Healthy Society Center vormt de start van een intensievere samenwerking tussen al die partners in de stad met als doel het bevorderen van welzijn, gezondheid en vitaliteit tijdens alle levensjaren en het terugdringen van gezondheidsverschillen van de burgers van Leiden.

Lancering Leiden Healthy Society Center

De gemeente Leiden en de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden hebben samen het initiatief genomen tot het oprichten van het Leiden Healthy Society Center. Hiermee willen ze alle kennis en inzichten samenbrengen die er zijn op het gebied van de gezondheid en welzijn van de Leidse inwoners. En samen met inwoners, kennispartners, welzijnsorganisaties en bedrijven naar oplossingen zoeken voor problemen op het gebied van gezondheid en welzijn van inwoners. Gezondheid vraagt steeds meer onze aandacht. Gezondheidsvraagstukken worden ook steeds complexer. Er ligt vaak een combinatie van oorzaken aan ten grondslag die elkaar versterken, zoals scheidingen, schulden, stress, etc. Om een goed beeld te krijgen van de aard van de problematiek moet een probleem dus breed bekeken worden, vanuit verschillende invalshoeken. En ook voor het oplossen van de gezondheids- en welzijn problemen is een aanpak op verschillende terreinen nodig. Daar hebben we alle partners bij nodig. Samen werken we aan een gezonde stad!

ondertekening IntentieverklaringMet deze intentieverklaring, getekend door Fleur Spijker (wethouder Economie, Kennis, Sport & Gezondheid gemeente Leiden) en Paul Wouters (Decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden) spreken beide partijen af dat ze het komend jaar, samen met alle partners in de stad, verder invulling geven aan het Leiden Healthy Society Center.


Foto's: Buro JP

More information
Meer informatie over het Leiden Healthy Society Center