Judith Rietjens, lid klangbordgroep Healthy Society, benoemd als hoogleraar Design for Public Health aan de TU Delft.

Prof. dr. Judith Rietjens, lid klangbordgroep Healthy Society, is benoemd tot hoogleraar Design for Public Health bij de afdeling Design, Organisatie en Strategie (DOS) aan de TU Delft.

Judith zal deze nieuwe werkzaamheden combineren met haar huidige functie binnen de afdeling Public Health van het Erasmus Medisch Centrum. Deze nieuwe rol is onderdeel van het Convergence programma, waarbinnen de Technische Universiteit Delft, het Erasmus Medisch Centrum, en de Erasmus Universiteit Rotterdam samenwerken op het gebied van onderzoek en educatie. Het combineren van deze functies stelt Judith in staat om de beste toepassingen op het gebied van onderzoeksdesign en volksgezondheid met elkaar te integreren.

Prof. dr. Judith Rietjens

Judith's onderwijs en onderzoeksactiviteiten focussen op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van interventies gericht op het verbeteren van persoonsgerichte zorg. Hierbij komt haar nationale en internationale netwerk, bestaande uit onderzoekers, patiëntenorganisaties, clinici en beleidsmakers, goed van pas.  Recentelijk is haar een Horizon Europe beurs toegekend, waarmee een verbeterslag kan worden gemaakt op het gebied van data-gedreven 'decision support tools' binnen de Europese oncologische zorg.