Healthy Society onderdeel van het Kennisstad Avondsymposium - Strategie voor een gezonde stad

Op 15 juni vond in het kader van Kennisstad Leiden een avondsymposium plaats, waar Healthy Society werd vertegenwoordigd als één van de twaalf thematafels. Daarbinnen stond de nieuwe Healthy Society strategie centraal waarmee invulling zal worden gegeven aan de ambitie om een van de gezondste steden van Nederland te worden. Mogelijke stakeholders werden daarmee in de gelegenheid gesteld om ideeën en verwachtingen uit te wisselen. Suggesties kwamen onder andere vanuit MBO-HBO-WO onderwijsinstellingen, de gemeente Leiden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Tijdens interactieve sessies onder leiding van dr. Sandra van Dijk en dr. Francette Broekman van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, werd er nagedacht over het realiseren van deze strategie en het behalen van Healthy Society doelstellingen. Het bevorderen van lichaamsbeweging en gezond eten, en bestrijden van eenzaamheid vormden daarbij de strategische hoekstenen, tevens in lijn met het Leids Preventieakkoord. Interventies binnen de Healthy Society strategie zullen altijd een wetenschappelijke fundering hebben. Daarom werd tijdens het symposium ook gesproken over het initiëren van een keurmerk waarmee interventies geclassificeerd kunnen worden als 'evidence-based'. Daarnaast is een integrale samenwerking tussen wetenschappers zoals gezondheidspsychologen, stedenbouwkundigen, beleidsmakers, zorgverzekeraars en onderwijsinstellingen bepalend voor een breed gedragen doorvoering van gezondheidsinterventies. 

Avondsymposium healthy society center

Om deze doelen zo interactief en effectief mogelijk te benaderen, betroffen ideeën vooral praktische en implementeerbare suggesties zoals het zodanig inrichten van de publieke ruimte dat lichaamsbeweging wordt bevorderd. Daarnaast zijn kennisbevordering en een intergenerationele aanpak kernpunten van de Healthy Society strategie, welke kunnen worden ingevuld door opleidingsmodules te ontwikkelen, straatfeesten te organiseren, en religieuze instellingen te betrekken bij de Healthy Society initiatieven.

Praktische ideeën die werden aangedragen om eenzaamheid binnen alle leeftijdsgroepen en lagen van de bevolking te bestrijden luidden onder andere het bevorderen van samenwerking tussen studentenverenigingen, vrijetijdsclubs, verzorg- en verpleeghuizen, GGZ, huisartsen, moskeeën, kerken religieuze instellingen, maar ook kletskassa's bij de Jumbo en koffiecorners in winkels zoals de HEMA. Om lichaamsbeweging te stimuleren werd gedacht aan het betrekken van inwoners, architecten en huisartsen. Maar ook werkgevers kunnen hierin een belangrijke rol spelen, door bijvoorbeeld douches te realiseren binnen de werkomgeving en wandelbila's mogelijk te maken. Om het kiezen voor gezonde voeding toegankelijker te maken werd nagedacht over de rol van onderwijsinstellingen. Zij kunnen bijvoorbeeld een 'met ontbijt naar school' campagne voeren en een gezonde lunch aanbieden voor alle scholieren en studenten. Verder werd het belang genoemd van een maatschappijbrede inzet, waarin ook horeca, supermarkten en gemeenten verantwoordelijkheid nemen om de keuze voor gezond eten makkelijker te maken. Een gezonde maatschappij creëren we immers samen!