Challenges of healthy societies: Transdisciplinaire oplossingen voor een gezonde samenleving

Op 30 oktober verzamelden professionals en academici uit verschillende disciplines zich voor het LDE Medical Delta Healthy Society event, gericht op het thema “Challenges of Healthy Societies”. Deze bijeenkomst markeerde de lancering van een nieuwe samenwerking voor gezondheid en welzijn tussen de drie faculteiten Techniek, Bestuur en Management, Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde van de TU Delft en overige LDE-universiteiten, hogescholen en UMC’s. Met interactieve activiteiten, inspirerende sprekers en de bekendmaking van de LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders was dit een middag vol inspiratie en veelbelovende perspectieven voor toekomstige samenwerkingen.

De dag begon met een motiverende keynote en Q&A van Prof. dr. Nico van Meeteren, directeur van Health~Holland. Hij benadrukte het belang van interdisciplinair werken en het bundelen van kennis van burgers, onderzoekers, ingenieurs en beleidsmakers voor een gezonde samenleving.

“When “I” is replaced by “we” even illness turns into wellness"

Een boeiend panelgesprek volgde, waarbij TU Delft decanen Prof. dr. Aukje Hassoldt (faculteit Techniek, Bestuur en Management), Prof. dr. ir. Caspar Chorus (faculteit Industrieel Ontwerpen) en vertegenwoordiger Prof. dr. ing. Carola Hein (faculteit Bouwkunde) discussieerden over hun nieuwe samenwerking. Interessante onderwerpen zoals economische prikkels als motivatie voor gezond gedrag, data-integratie in ruimtelijke inrichting en het succes van Healthy Society in het samenbrengen van instellingen werden besproken. Het panel illustreerde het begin van een veelbelovende samenwerking.

Keynote Prof. Dr. Nico van Meeteren en Decanen Panel

 

Een initiatief gericht op het bevorderen van transdisciplinaire samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners, de Healthy Society Kaart, werd gepresenteerd door David de Buisonjé. De kaart is ontworpen om uitwisseling van informatie tussen de beleids- en onderzoeksagenda’s op gezondheidsthema’s te versterken. Aanwezigen kregen de kans om hun meningen en ideeën te delen op de zes verschillende themakaarten die inzicht geven in de gezondheidsstatus van de inwoners van Zuid-Holland en mogelijke oplossingsrichtingen.

Presentatie Healthy Society Kaart door David de Buisonjé en interactieve activiteit

 

Na een pauze met gezonde snacks volgde een interactief fishbowl-panel over interdisciplinaire uitdagingen met Prof. Dr. Judith Rietjens, Annet Bruil, Dr. Reinout Kleinhans, Dr. Lieke Oldenhof en verschillende aanwezigen.

Fishbowl panel

 

Een van de hoogtepunten van de dag was tevens de aankondiging van het dagelijks bestuur en de themaleiders van de vijf nieuwe thema’s van de recent gelanceerde LDE Medical Delta Healthy Society strategie door coördinatoren Prof. dr. Andrea Evers en dr. Sandra van Dijk. Deze themaleiders zullen zelfstandig activiteiten en evenementen ontplooien binnen hun thema en spelen een cruciale rol bij het vormen van partnerschappen, het faciliteren van samenwerkingen tussen projecten en de ontplooiing van activiteiten binnen Zuid-Holland. De bekendmaking wekte veel enthousiasme en verwachting voor toekomstige initiatieven op.

Onthulling van de themaleiders door Prof. Dr. Andrea Evers en Dr. Sandra van Dijk

 

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel en een netwerk-activiteit, waar deelnemers thematische verbindingen konden leggen. Dit unieke LDE Medical Delta Healthy Society evenement bevorderde wederom het succes van interdisciplinaire samenwerking binnen kennisinstellingen en maatschappelijke partners en benadrukte het belang van transdisciplinaire samenwerking met maatschappelijke partners voor een gezonde samenleving.

Groepsfoto van de leden van het dagelijks bestuur en de net onthulde themaleiders.
Groepsfoto van de leden van het dagelijks bestuur en de net onthulde themaleiders.