Arts en Zorg & National eHealth Living Lab onderzoeken samen de effectiviteit van een nieuwe eHealth applicatie: de Klachtenchecker

Technologische ontwikkelingen kunnen de toenemende zorgdruk helpen verminderen. De samenwerking tussen Arts en Zorg, de grootste eerstelijnsorganisatie van Nederland, en National eHealth Living Lab (NeLL) is daar een goed voorbeeld van. Op 13 september tekenden beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ter wetenschappelijke validatie van een digitale Klachtenchecker.

Middels deze klachtenchecker kunnen patiënten hun klachten rapporteren, waardoor triage gedeeltelijk kan worden overgelaten aan AI (kunstmatige intelligentie). Hierdoor kan de doktersassistent(e) zich richten op andere werkzaamheden, zoals het assistenten spreekuur. Uiteraard wordt de applicatie op de achtegrond gemonitord door zorgverleners. De effectiviteit van deze Klachtenchecker zal worden onderzocht tijdens de nieuwe samenwerking tussen Arts en Zorg en Nell. Het is namelijk van uiterst belang dat de effectiviteit van nieuwe ontwikkelingen uitvoerig wordt getest voordat ze grootschalig worden ingezet.

“Goed onderbouwde digitale innovaties, inpassend in bestaande zorgprocessen, bieden mooie kansen op hybride zorgverlening: digitaal waar het kan, face-to-face waar nodig.” Dat stelt prof. dr. Niels Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde en oprichter van het National eHealth Living Lab.

Arts en Zorg en Nell tekenen samenwerkingsovereenkomst eHealth klachtenchecker

Eén van de sectoren waar de toenemende zorgdruk het meest merkbaar is, is de huisartsenzorg. De Klachtenchecker kan de zorgdruk mogelijk verminderen zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder leidt, maar dat moet eerst uitvoerig worden onderzocht. Indien de pilot succesvol afgerond wordt, is de intentie om de Klachtenchecker in 2023 op meer praktijken in te zetten. Tegelijk met deze opschaling start dan ook een uitgebreide validatiestudie.

“Op die manier kan er nog diepgaander gekeken worden naar de uitkomsten van de Klachtenchecker en geanalyseerd worden hoe deze innovatie bijdraagt aan de kwaliteit en toegang van de huisartsenzorg. Het uiteindelijke doel is om te bepalen of de Klachtenchecker autonoom in de Nederlandse huisartsenzorg ingezet kan worden als onderdeel van de oplossingsgerichte diensten van ons Gezond platform.” Aldus Amon van den Borg, CEO van Arts en Zorg.

Voor meer informatie over de samenwerking, lees hier verder.