Healthy SocietyVanuit Healthy Society worden activiteiten georganiseerd en publicaties uitgegeven zoals: de white paper 'Naar een gezonde samenleving voor iedereen' (publicatiedatum 15 november 2022), de Healthy Society Kaart voor de Provincie Zuid-Holland, het Healthy Society Center in samenwerking met de Gemeente Leiden en het wetenschappelijk programma Healthy Society van Medical Delta. Lees hieronder meer over deze projecten.

De Healthy Society-kaart

in opdracht van de Provincie Zuid-Holland

De Healthy Society kaart betreft een inventarisatie van preventieve gezondheidsinitiatieven waarbij een op burgers gebaseerde aanpak centraal staat om de gezondheid en het welzijn van burgers in de provincie Zuid-Holland te vergroten. 

Het uiteindelijke doel van de Healthy Society kaart is de inventarisatie van op burgers gebaseerde gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren. De kaart focust op de preventie en behandeling van zowel somatische als mentale aandoeningen tijdens alle fases van de levenscyclus, en hun onderliggende mechanismen in alle gezondheids- en welzijnsdomeinen van de samenleving. 

Daarbij focust Healthy Society zich ook uitdrukkelijk op gezondheidsvraagstukken voor gebieden buiten het reguliere zorgdomein, zoals de inrichting van de omgeving en gemeentes. Deze doelstelling sluit nauw aan bij agenda’s en beleidsplannen van overheden, ministeries, provincies en gemeentes en andere stakeholders uit de publieke en private sector. De Healthy Society kaart binnen de provincie omvat de volledige breedte aan thema's die een gezondheidsdoel nastreven op het gebied van mentale of fysieke gezondheid en relevant zijn voor gezondheid en ziekten buiten de zorgsector.

Het Healthy Society Center in Leiden

in samenwerking met de Gemeente Leiden

Leiden Healthy Society Center

Het Leiden Healthy Society Center heeft tot doel expertise te bundelen om gezondheid, vitaliteit en welzijn van de inwoners van Leiden te optimaliseren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het Leids Healthy Society Center richt zich op een integrale aanpak vanuit een breed wetenschappelijk perspectief. Dit doen we door een hechte en duurzame samenwerking tussen alle partijen te bevorderen. Deze doelstelling sluit nauw aan bij agenda’s en beleidsplannen van overheden, ministeries, provincies en gemeentes en andere stakeholders uit de publieke en private sector.

Door het bereiken van dit doel verwachten we te kunnen bijdragen aan maatschappelijke lange-termijn ambities in de regio binnen de komende 5-10 jaar, zoals bijvoorbeeld meer en gelukkigere levensjaren met een toegenomen kwaliteit van leven voor burgers en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen, met speciale aandacht voor burgers met een lage socio-economische status (SES) en voor etnische minderheden.

Meer informatie over het Leiden Healthy Society Center kunt u hier vinden.