Symposium Mentale Gezondheid: Samen doen!

Start date
End date
Location
De Broodfabriek, Rijswijk

Uit onderzoek blijkt dat de mentale gezondheid van onze inwoners onder druk staat. Maar hoe ga je samen aan de slag om de mentale gezondheid te verbeteren? Hoe zorg je voor een integrale aanpak? Wie heb je daarvoor nodig? Daarmee ga je aan de slag op het regionale symposium: Mentale gezondheid: samen doen! Tijdens het symposium staan de vijf landelijke actielijnen mentale gezondheid centraal, te weten: mentaal gezonde buurt, maatschappij en mentaal gezond onderwijs, aan het werk en online.

Voor wie?

Dit is hét regionale symposium over mentale gezondheid waar professionals en bestuurders vanuit gemeenten, zorg, welzijn en onderwijs samenkomen uit de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Deel de uitnodiging gerust in je netwerk!

Programma

Hier vind je het programma en de sprekers. Het belooft een inspirerende middag te worden waar kennis wordt gedeeld, keuze is uit diverse workshops, netwerken worden versterkt en we samen werken aan het verbeteren van de mentale gezondheid in onze regio!

Meld je hier aan!

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 1 mei.

Mail bij vragen naar contact@awpglumens.nl

AWPG Lumens, waaronder GGD Haaglanden en Hecht GGD Hollands Midden, organiseert het symposium in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Uitnodiging symposium