SAVE THE DATE - 30 okt 2023
Save the Date

Healthy Society Event

Start date
End date
Location
TU Delft

Healthy Society Event @ TU DELFT

30 oktober organiseren we een evenement in Delft ter ere van de onlangs gelanceerde samenwerking tussen verschillende LDE (Leiden, Delft, Erasmus) universiteiten en umc's onder de paraplu van Healthy Society. De faculteiten BK, TBM en IO hebben hun krachten gebundeld om samen te werken aan het bepalen van stedelijke gezondheid, gezondheidssystemen en ethiek, en participatieve methoden die echte impact hebben op de gezondheid van individuen en gemeenschappen, dichtbij en wereldwijd.

Dit Healthy Society-evenement biedt een unieke gelegenheid om in contact te komen met onze collega's van de TU Delft, Leiden en Erasmus Universiteiten en aanverwante universitaire medische centra en hogescholen, onder hoofdthema's en door middel van interactieve workshops, om successen, best practices en nieuwe richtingen te delen. Dit biedt mogelijkheden voor verdere verkenning dan de huidige agenda's in gezondheidsonderzoek momenteel bieden. Mis het niet.

 

**ENGLISH**

We will hold an event at Delft in recognition of the recently launched partnership between different LDE (Leiden, Delft, Erasmus) universities and umc’s under the umbrella of Healthy Society (healthy-society.nl). The faculties of BK, TPM and IDE have joined forces to work together toward understanding urban health, health systems and ethics, and participatory methods that have real impact on the health of individuals and communities, nearby and globally.

This Healthy Society event offers an unique opportunity to connect with our colleagues at TU Delft, Leiden and Erasmus Universities and related university medical centers and universities of applied sciences, under key themes and through interactive workshops, to share successes, best practices, and new directions to explore that beyond current agendas in health research. Don’t miss it.